Làm thế nào để đăng ký License Key phần mềm ONEK?

Bạn có thể đăng ký trực tiếp tại https://onek.vn/#register. Hoặc liên hệ trực tiếp với tư vấn viên để được hỗ trợ.

Sau khi xác thực thông tin khách hàng chúng tôi sẽ gửi bạn thông tin mã kích hoạt phần mềm qua email của bạn.

Cài đặt MySQL 5.5 trên Window?

 • Tải tập tin cài đặt MySQL 5.5 Tại đây
 • Giải nén và tiến hành cài đặt:
  1. Mở mysql-5.5.53-winx64.msi
  2. Setup Type: Chọn Typical
  3. Configuration Type: Chọn Standard Configuration
  4. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất. Bạn sẽ mở màn hình Mysql Server Instance Configuration
  5. Chọn Modify Security Settings: Đặt mật khẩu tài khoản root, bấm chọn "Enable root access from remote machines".
  6. Bấm "Execute" để tiến hành cấu hình mysql

Cấu hình max_connections trong MySQL 5.5?

Truy cập vào thư mục cài đặt MySql (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5)

Mở file my.ini bằng notepad, tìm và chỉnh các thông số bên dưới:

 • max_connections = 10000
 • max_connect_errors = 20000