ONEK - Billing Client

"Cài đặt trên tất cả máy trạm."

Download OneK Billing Client 2.0.1.0

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

(Phải cài OneK Billing Server trước)

 • Chạy file OneK Billing Client (.exe) để cài đặt
 • Khởi động lại máy khi hoàn tất cài đặt
 • Cấu hình ban đầu
  1. Địa chỉ IP máy chủ (bắt buộc)
  2. Thời gian chờ khi mất kết nối (mặc định 5 phút)
  3. Tắt máy khi không sử dụng (mặc định: không tắt)
  4. Khóa/Mở registry
 • Thay đổi hình nền mặc định (không bắt buộc)
  1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị (admin)
  2. Thay thế hình nền "default.jpg" ở thư mục cài đặt: C:\Program Files (x86)\OneK\OneK Billing Client\wallpapers\
 • Tài khoản quản trị: admin ( mật khẩu mặc định: onek )


Đối với hệ thống chạy bootrom thì thực hiện theo các bước sau:

 • Mở supper 1 máy trạm
 • Tiến hành cài đặt (như hướng dẫn ở trên)
 • Đổi mật khẩu tài khoản admin (nếu muốn)
 • Đóng supper máy trạm

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nếu gặp lỗi trong quá trình cài đặt và sử dụng.
Trân trọng cảm ơn!