ONEK - Billing Client

"Phần mềm tính tiền giờ, order dịch vụ ở máy trạm."

Download OneK Billing Client 1.4.5.0

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

(Phải cài OneK Billing Server trước)

 • Chạy file OneK Billing Client (.exe) để cài đặt
 • Khởi động lại máy khi hoàn tất cài đặt
 • Cấu hình ban đầu
  1. Địa chỉ IP máy chủ (bắt buộc)
  2. Thời gian chờ khi mất kết nối (mặc định 5 phút)
  3. Tắt máy, tắt màn hình khi không sử dụng (mặc định: không tắt)
 • Tài khoản quản trị: admin ( mật khẩu mặc định: onek )


Đối với hệ thống chạy bootrom thì thực hiện theo các bước sau:

 • Mở supper 1 máy trạm
 • Tiến hành cài đặt (như hướng dẫn ở trên)
 • Đổi mật khẩu tài khoản admin (nếu muốn)
 • Đóng supper máy trạm

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nếu gặp lỗi trong quá trình cài đặt và sử dụng.
Trân trọng cảm ơn!