ONEK - Báo cáo online

Theo dõi tình hình kinh doanh dễ dàng và nhanh chóng thông qua hệ thống báo cáo theo thời gian thực.

  • Doanh thu (nạp tiền, F&B, tiền giờ, Combo, thẻ cào...)
  • Các loại chi phí (chi phí bán hàng, mua hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, thuế...)
  • Quản lý được sổ quỹ tiền mặt của chi nhánh
  • Báo cáo lãi lỗ (thể hiện chi tiết các khoản Doanh thu, giá vốn, chi phí, lợi nhuận)
  • Thống kê khách hàng chi nhánh (Thông tin khách hàng, dư nợ, tổng tiền khuyến mãi...)
  • Hiệu suất hoạt động của máy
  • Top Menu bán chạy
  • ...v...v...


Website: https://billing.onek.vn
Tài khoản đăng nhập: Xem tại "Thông tin phòng máy > Tài khoản xem báo cáo" trên phần mềm OneK Billing Server