Vấn đề thường gặp

MÁY TÍNH TIỀN

 • Không đăng nhập được máy tính tiền.
  Cần kiểm tra các vấn đề sau:
  1. MySQL bị stop service: mở window services (Run > services.msc) -> Tìm service MySQL và bấm restart.
  2. RabbitMQ bị stop service: mở window services (Run > services.msc) -> Tìm service RabbitMQ và bấm restart.
  3. Máy tính bật liên tục lâu ngày => máy nóng, service window bị lag, đầy bộ nhớ cache... Nên reset lại PC. Thỉnh thoảng nên tắt máy tính tiền khi ngừng kinh doanh.
 • Lỗi Service Notify.
  Đây là service giao tiếp giữa máy tính tiền, máy trạm và máy bếp. Khi bị nó dẫn đến các lỗi như: Nạp tiền không thấy được số dư mới ngay lập tức, chat không nhận được tin nhắn, không thấy order mới, không thấy yêu cầu nạp tiền mới...
  1. Cách 1: mở window services (Run > services.msc) -> Tìm service RabbitMQ và bấm restart.
  2. Cách 2: Reset lại máy tính tiền.
 • Nạp tiền cho khách nhưng số dư không nhảy tiền, thoát ra và login lại mới thấy số dư mới.
  Đây là lỗi notify giữa máy tính tiền và máy trạm. Lúc này máy trạm không nhận được notify từ máy tính tiền để refresh lại số dư ngay lập tức.

  Để khắc phục vấn đề này hãy thử 2 cách sau:
  1. Trường hợp 1: Chỉ 1 vài khách hàng bị lỗi > kêu khách hàng Reset lại máy trạm.
  2. Trường hợp 2: Tất cả khách hàng trong quán đều bị > đây là lỗi service notify ở máy tính tiền. Hãy reset lại máy tính tiền.
 • Lỗi upload hình ảnh khi tạo sản phẩm.
  Khi thấy thông báo lỗi "StatusCode: 500, ReasonPharase: 'Internal Server Error'..." (lỗi này thường gặp khi lấy hình trên google), bạn hãy kiểm tra lại hình ảnh upload theo các tiêu chí sau:
  1. Định dạng ảnh: jpg, jpeg, png
  2. Kích thước và dung lượng ảnh không quá lớn
  3. Để hiển thị ảnh trên menu dịch vụ đẹp hơn, hãy upload ảnh theo tỷ lệ: 300x200

MÁY TRẠM

 • Máy trạm lỗi đăng nhập.
  * Lỗi phổ biến nhất:
  1. Login báo lỗi "Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding" : Có nghĩa là không thể kết nối do Firewall (tường lửa) máy tính tiền đang mở. Hãy tắt tường lửa window ở máy tính tiền.

   (Thao tác: Vào Control Panel > Chọn System and Security > Chọn tiếp vào Windown Firewall > Nhấn chọn Turn off Windows Defender Firewall (cả 2 mục Private và Public Network) > Nhấn OK để lưu lại thay đổi)

  2. Login báo lỗi "Object reference not set to an instance of an object" : Có nghĩa là lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu. Hãy restart lại mysql service hoặc reset lại máy tính tiền.

   (Cách restart mysql service: mở window services (Run > services.msc) -> Tìm service MySQL và bấm restart.)

  * Nếu không phải do lỗi trên thì kiểm tra thêm các vấn đề sau:
  1. Kiểm tra lại mạng LAN có vấn đề gì về phần cứng (dây mạng, router) hay không. Việc IP máy tính tiền bị lỗi cũng dẫn đến tình trạng mất kết nối giữa máy tính tiền và máy trạm.
  2. Máy trạm cấu hình sai IP của máy tính tiền: Hãy mở băng máy trạm > Login bằng admin > Nhấn nút răng cưa để tiến hành thay đổi cấu hình > Lưu cấu hình > Đóng băng máy trạm. (hình minh họa)
 • Máy trạm báo "Máy trạm chưa sẵn sàng": Từc là IP máy trạm đó chưa có trong hệ thống.
  Login vào máy tính tiền để thêm máy này ( vào Menu "Quản lý" > Máy trạm > Bấm nút "Thêm mới" ).

BÁO CÁO ONLINE

 • Dữ liệu doanh thu chưa đồng bộ hoặc đồng bộ không đúng.
  Tại máy tính tiền và thao tác theo cách bên dưới:
  1. Cách 1: Tắt ứng dụng onek và mở lại.
  2. Cách 2: Bấm vào nút "Đồng bộ" (phía dưới, bên phải) > Tại màn hình "Trạng thái đồng bộ" bấm nút "Khởi chạy lại đồng bộ"
 • Tài khoản đăng nhập báo cáo online:
  Trên máy tính tiền > trên menu bar bấm nút "Thông tin phòng máy" > link và tài khoản đăng nhập tại mục "Tài khoản xem báo cáo"