ONEK - Billing Server

Cài đặt trên máy chủ làm máy tính tiền.

* TÍNH NĂNG NỔI BẬT: Quản lý máy trạm, nạp tiền nhanh, thiết lập chính sách khuyến mãi nạp tiền, combo (có dịch vụ kèm theo), quản lý kho - định lượng, bán dịch vụ (tùy chọn trả tiền mặt hoặc trừ tài khoản), ứng dụng quản lý bếp riêng, kiểm soát chi phí tiền mặt, quản lý hội viên - nhóm hội viên - nhân viên - phân quyền...

* LINK DOWNLOAD: OneK Billing Server 2.1.1.0

* HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

 • Chạy file OneK Billing Server (.exe) để cài đặt
 • Các phần mềm cần thiết sẽ được dò tìm. Nếu chưa có nó sẽ yêu cầu cài đặt
  1. Framework 4.6.2
  2. Sap Crystall Report Runtime (Download)
  3. Erlang OTP và RabbitMQ (Download)
   Lưu ý: Enable/Allow Access Firewall (nếu có thông báo)
  4. MySQL 5.5 (Download)
   - Cài đặt: Setup Type => Chọn Typical
   - Cấu hình:
   + Configuration Type: Chọn Standard Configuration => Bấm "Next"
   + Màn hình Mysql Server Instance Configuration:
   Check vào "Modify Security Settings"
   => Đặt mật khẩu tài khoản root, check vào "Enable root access from remote machines"
   => Bấm "Execute"
 • Hoàn tất cài đặt OneK Billing Server
 • Sau khi hoàn tất cài đặt => tiến hành cấu hình MySQL (Quan trọng):

  => Truy cập vào thư mục cài đặt MySql (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5)
  => Mở file my.ini bằng notepad,
  => Tìm và chỉnh sửa 2 cấu hình bên dưới (thêm vào nếu chưa có):

  max_connections = 10000
  max_connect_errors = 20000

  => Lưu lại
 • Restart máy để hoàn tất.

* CẤU HÌNH BAN ĐẦU (SAU CÀI ĐẶT):

 • Đăng ký phòng máy:
  1. Điền đầy đủ thông tin phòng máy: Tên phòng, số lượng pc, email, điện thoại liên hệ...
  2. Sau khi đăng ký, tài khoản được dùng thử miễn phí
 • Cấu hình kết nối MySQL: nhập mật khẩu tài khoản root => Lưu lại.
 • Dữ liệu ban đầu: Tạo dữ liệu mới hoặc Nạp dữ liệu (từ file backup *.sql)

* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 • Tài khoản đăng nhập (mật khẩu mặc định: onek)
  1. quanly : toàn quyền chức năng, dữ liệu
  2. thungan : tương đương nhân viên ca
  3. bep : dành cho máy bếp (nếu có sử dụng máy bếp riêng)
  4. admin : để cấu hình hệ thống (nhập lại pass root sql), xóa và tạo lại chi nhánh.
 • Tạo/chỉnh sửa dữ liệu cần thiết trước khi sử dụng (dùng tài khoản "quanly"):
  1. Nhóm máy, giá máy, tạo máy trạm (IP...)
  2. Mệnh giá nạp tiền, chính sách khuyến mãi (theo mệnh giá hoặc theo nhóm người dùng)
  3. Tạo Combo (nếu có dùng)
  4. Tạo dịch vụ, nguyên vật liệu, giá bán, tồn kho
  5. Cấu hình máy in bill, Tiền nạp tối thiểu, Đường dẫn backup data,
   tùy chọn phương thức thu tiền dịch vụ...
   => "Hệ thống => Cài đặt chung" (hình minh họa)
 • Gia hạn sử dụng:
  1. Tại Form "Thông tin phòng máy" => Bấm nút "Gia hạn"
  2. Tại Form "Gia hạn sử dụng" => Chọn gói gia hạn "6 tháng hoặc 12 tháng" => Bấm "Gửi yêu cầu"
  3. Thông tin thanh toán được hiển thị trên màn hình => Tiến hành thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
  4. Yêu cầu gia hạn sẽ được hoàn tất sau khi onek xác nhận đã nhận được chi phí thanh toán. Thời gian xử lý ~5-10 phút.
 • Thay đổi nơi lưu dữ liệu (để đóng băng ổ C:\\ máy tính tiền)
  1. Stop service MySQL (Mở window service, tìm và stop service "MySql")
  2. Chỉnh lại đường dẫn lưu dữ liệu mysql trong file my.ini (Ví dụ: Lưu vào "D:/MySQL/Data/")
   (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini )
   #Path to the database root
   datadir="D:/MySQL/Data/"
  3. Copy tất cả file trong thư mục "C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.5/Data/" vào "D:/MySQL/Data/"
  4. Start service MySQL