ONEK Kitchen (bếp)

Cài đặt trên máy bếp

* TÍNH NĂNG NỔI BẬT: Màn hình trực quan, phân loại được các dịch vụ chế biến, đã sẵn sàng phục vụ. Báo hết hoặc hủy món.
Lọc sản phẩm theo từng khu bar bếp. In bill order

* LINK DOWNLOAD: OneK Kitchen 2.1.4.0 (05/03/2024)

* HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

(Yêu cầu trước cài đặt: Đã cài OneK Billing Server)

  • Chạy file OneK Kitchen (.exe) để cài đặt.
  • Trong quá trình cài đặt, các phần mềm cần thiết sẽ được yêu cầu cài đặt (nếu chưa cài):
    .Net Framework 4.6.2,
    Sap Crystall Report Runtime
  • Sau khi hoàn tất cài đặt > mở ứng dụng và cấu hình "IP máy chủ (Máy cài phần mềm onek billing server)"

* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  • Tài khoản đăng nhập: bep ( mật khẩu mặc định: onek )