ONEK Kitchen (bếp)

Cài đặt trên máy bếp

* TÍNH NĂNG NỔI BẬT: Màn hình trực quan, phân loại được các dịch vụ chế biến, đã sẵn sàng phục vụ. Báo hết hoặc hủy món.

* LINK DOWNLOAD: OneK Kitchen 2.1.0.0

* HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

(Yêu cầu trước cài đặt: Đã cài OneK Billing Server)

  • Chạy file OneK Kitchen (.exe) để cài đặt.
  • Sau khi hoàn tất cài đặt > mở ứng dụng và cấu hình "IP máy chủ (Máy cài phần mềm onek billing server)"

* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  • Tài khoản đăng nhập: bep ( mật khẩu mặc định: onek )