ONEK Kitchen (bếp)

"Cài đặt trên tất cả máy bếp. Màn hình bếp trực quan cho việc chế biến và pha chế."

Download OneK Kitchen 2.0.7.0

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

(Phải cài OneK Billing Server trước)

  • Chạy file OneK Kitchen (.exe) để cài đặt.
  • Sau khi hoàn tất cài đặt > mở ứng dụng và cấu hình "IP máy chủ"
  • Tài khoản đăng nhập: bep ( mật khẩu mặc định: onek )

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nếu gặp lỗi trong quá trình cài đặt và sử dụng.
Trân trọng cảm ơn!